Cordaad Welzijn Goedbezig Valkenswaard

Individuele (hulp)vragers

Iedereen, jong of oud, kan in het leven soms een beetje steun van een vrijwilliger gebruiken. Gelukkig zijn er genoeg mensen die graag als vrijwilliger willen helpen. Soms kan een vrijwilliger helpen met kleine dingen zoals een boodschap doen, vervoer regelen of een wandeling maken. De Vrijwilligerscentrale Valkenswaard zet zich in voor een sterke en betrokken samenleving in Valkenswaard. We ondersteunen vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord en brengen hulpvragers in contact met vrijwilligers via de sociale marktplaats goedbezigvalkenswaard.nu

Een indivuele hulpvraag c.q. aanbod plaats je of vind je via de rubriek 'Buurthulp'. Uitvoering zal indien mogelijk, plaatsvinden door een vrijwilliger die staat ingeschreven bij de Praktische ondersteuning van Cordaad Welzijn in Valkenswaard.

Bekijk ook onze tips wanneer je gebruik maakt van de mogelijkheden van de individuele hulpvraag.