Cordaad Welzijn Goedbezig Valkenswaard

Cordaad Welzijn

 Cordaad Welzijn stelt zich ten doel om middels de inzet van professionele krachten en vrijwilligers, het uitvoeren, ondersteunen en/of stimuleren, coördineren, begeleiden van activiteiten, die de woon- en leefsituatie van de bevolking in haar werkgebied verbeteren. Hierdoor kunnen de mensen beter participeren in de samenleving en wordt aldus een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het bestaan van de bevolking in haar werkgebied. Verder het verlenen van diensten aan bedrijven en het bedrijfsleven daaromtrent en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

 

Kijk voor meer informatie op www.cordaadwelzijn.nl.