Cordaad Welzijn Goedbezig Valkenswaard

Enquête Bestuuderscentraal

Graag vragen we jullie medewerking aan een onderzoek naar uitdagingen en sterke punten van besturen van verenigingen, stichtingen en bewonersinitiatieven. Het onderzoek richt zich echt op bestuurlijke vrijwilligers van alle organisaties. Als je bereid bent om hieraan mee te werken, zou je dan onderstaande vragenlijst voor 15 mei willen beantwoorden?
Het invullen kost ongeveer 10 minuten van je tijd.
 
Waarom dit onderzoek?
Besturen van verenigingen en stichtingen staan in deze tijd voor een grote uitdaging.
Niet alleen hebben zij de zorg voor de uitvoering van hun activiteiten, zij hebben ook een belangrijke rol in het sturen van de organisatie naar een nieuwe tijd. Bezuinigingen vragen om het vinden van andere inkomstenbronnen. Ook zijn steeds minder mensen bereid om de rol van bestuurslid oude stijl te vervullen. Tijd om te ontdekken wat wel werkt en successen met elkaar te delen in een sterk lokaal/regionaal netwerk.
 
Wat krijg je ervoor terug?
De gezamenlijke Vrijwilligerscentrales van Cordaad Welzijn in Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Veldhoven starten in 2023 met een speciaal aanbod voor en door bestuurders onder de noemer BestuurdersCentraal.
BestuurdersCentraal gaat om:

  • uitwisseling en samenwerking tussen besturen onderling;
  • het inzetten van kennis, expertise en handen die al aanwezig is in de lokale samenleving voor besturen, bijvoorbeeld vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven, ondersteuningsorganisaties of de politiek.
  • samen werken aan bestuurlijke vernieuwing en het betrekken van nieuwe bestuurders.
  • toegang tot een netwerk van bestuurders, initiatiefnemers, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen

Samen zorgen we voor meer plezier én meer resultaat van jouw werk als bestuurder.
 
Vul je de vragenlijst in?
Startpunt voor BestuurdersCentraal voor de Cordaad-gemeentes is bijgaande vragenlijst https://nl.surveymonkey.com/r/cordaad. We zouden het enorm waarderen als je deze invult, ook als je in een bestuur zit waar alles op rolletjes verloopt! Vragen die direct voortvloeien uit het onderzoek proberen we zo snel mogelijk op te pakken.
 
Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact op met Ella Cornelissen, 06-23 25 23 48 of ellacornelissen@cordaadwelzijn.nl. 
 
Alvast hartelijk dank voor je medewerking! 

01.05.2023