Advertentienummer: V2108

Advertentie details

Thema (soort werk):
Besturen/ Management
Organiseren/ Coördineren
Voor wie:
Groepen/ Ouderen
Waar:
Valkenswaard
Overige
Wanneer:
Anders/ In Overleg
Vraag/aanbod:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

Je bent een echte teamplayer en zet je graag in voor mensen met een verstandelijke beperking. Je bent daadkrachtig, communicatief vaardig en hebt affiniteit met het werken binnen een bestuurlijke functie.  

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die binnen het bestuur (6 leden) de rol van voorzitter op zich wil nemen. Je bent in staat om initiatieven te nemen, duidelijk en consequent te coördineren en bestuurswerkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vertegenwoordigen van onze vereniging -zowel intern als extern, het leiden van de bestuursvergaderingen ( 6 per jaar) en de algemene ledenvergadering en het onderhouden van contacten met vrijwilligers en belanghebbenden van de vereniging. Ook heb je namens onze ledengroep zitting in een aantal plaatselijke en regionale samenwerkingsverbanden. Je geeft leiding aan het bestuur en je stelt in goed overleg,  voorafgaand aan de jaarvergadering, met de secretaris en penningmeester het beleidsplan op en herziet dit jaarlijks. Je coördineert en stuurt activiteiten en ziet er op toe dat de bestuursleden hun taken naar behoren vervullen. Indien nodig spreek je hen hierop aan.  

Er is volop ruimte voor eigen inbreng; ideeën zijn dan ook van harte welkom.

Voldoende specifieke kennis van problematieken en beleid(s)ontwikkelingen rondom mensen met een verstandelijke beperking en het hebben van een (ruim) netwerk betreffende deze doelgroep  is gewenst.

 

 

Tegenprestatie

Uw maakt deel uit van een actief bestuur waarin ieder zijn /haar taak t.b.v. onze activiteiten in uitvoering brengt en waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan het welzijn van onze leden en deelnemers aan onze activiteitrn.