Advertentienummer: V2279

Advertentie details

Activiteit:
Maatje / Coach/ Bezoek
Doelgroep:
Individueen/ Volwassenen
Waar:
Overige
Wanneer:
Anders/ In Overleg
Soort advertentie:
Vrijwilliger(s) gevraagd

Lange omschrijving

Wie zijn wij?
MEE Zuidoost Brabant is er voor mensen met een beperking. En voor hun omgeving. Welke beperking iemand ook heeft, bij MEE kan hij terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Of het nu gaat om een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, een stoornis in het autistisch spectrum, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte. Wij helpen onze cliënten (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. Onze naam drukt uit waar we voor staan: MEE maakt meedoen mogelijk.

Werkzaamheden
Voor Ronny zijn wij op zoek naar iemand met een luisterend oor die zo nu en dan eens mee kan gaan naar afspraken. Ronny is een stoere kerel van 29 jaar met een licht verstandelijke beperking. Hij woont zelfstandig en in de basis heeft hij het goed op orde. Wel wil hij iemand bij wie hij zijn verhaal kan doen. Iemand die hij - op momenten dat hij ergens zijn hart over wil luchten - even kan spreken en om mogelijke tips kan vragen. Als jij een beetje geduld én humor hebt, dan zouden jullie best een klik kunnen hebben. Daarnaast zou Ronny het fijn vinden als er iemand met hem meegaat naar praktische afspraken (UWV, tandarts, etcetera). Dit is maar enkele keren per jaar.  Ben jij die positieve stimulans voor Ronny en kun jij echt een maatje voor hem zijn? Dan horen we graag van je!

Tegenprestatie

Vrijwilligers kunnen altijd terecht bij MEE bij onduidelijkheden, problemen of gewoon voor een luisterend oor. Daarnaast biedt MEE workshops aan waaraan vrijwilligers gratis kunnen deelnemen. Hoe herken je als vrijwilliger een beperking en hoe ga je hiermee om? Hoe kun je een bijdrage leveren aan de versterking en activering van het netwerk wanneer er sprake is van een beperking?

MEE Zuidoost Brabant heeft een aantal workshops ontwikkeld die de kennis én vaardigheden van vrijwilligers vergroten. De docenten (MEE-consulenten) hebben jarenlange praktijkervaring in het ondersteunen van mensen met een beperking. Zij weten waarover ze het hebben en wat in welke situatie werkt en waarom.

Het programma bestaat uit workshops op het gebied van het herkennen van en leren omgaan met mensen met een beperking (Sociale Netwerk Versterking) en ontmoetingsbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.